Een vraag?

:

– De op dit formulier verzamelde informatie wordt opgenomen in een bestand dat wordt gebruikt door St Hubert (13-15 rue du pont des Halles 94150 Rungis), in het kader van de follow-up van de klantenrelatie

*De met (*) gemarkeerde informatie is voor ons van essentieel belang om uw vragen en/of klachten te kunnen beantwoorden. Zonder deze informatie kunnen wij u niet antwoorden.

St Hubert wenst uw aandacht te vestigen op de informatie die u op dit formulier kunt verstrekken. Sommige gegevens kunnen worden gekwalificeerd als “gezondheidsgegevens”, waarvoor krachtens de geldende regelgeving een speciale regeling geldt. De verwerking van deze gegevens is, vanwege de risico’s die het met zich mee kan brengen voor de rechten en vrijheden van personen, strikt gereguleerd door VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (RGPD), en de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978 (LIL). Zich bewust van deze risico’s, vestigt St Hubert uw aandacht op de informatie die u verstrekt in het “Contactformulier” in de rubriek “Uw bericht”. Voor de informatie die u wenst over St Hubert en zijn producten, of voor de klachten die u wenst in te dienen, is het immers niet nodig dergelijke gegevens in te vullen. In elk geval, en in overeenstemming met de van kracht zijnde reglementering, besteedt St Hubert veel zorg aan het gebruik van uw persoonlijke gegevens, hun veiligheid en vertrouwelijkheid.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 1 van ons privacybeleid.

Uw gegevens worden slechts bewaard gedurende een periode die niet langer is dan de toepasselijke wettelijke verjaringstermijnen. St Hubert is de enige ontvanger van deze gegevens, hoewel uw gegevens toegankelijk kunnen worden gemaakt voor onze dienstverleners, uitsluitend om technische redenen en/of voor het beheer van de consumentendienst.

Overeenkomstig de geldende regelgeving heeft u recht op toegang tot, wijziging, beperking, overdracht en verwijdering van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van deze gegevens, onder voorbehoud van legitieme redenen. U kunt ook richtlijnen opstellen over het lot van uw persoonsgegevens in geval van uw overlijden. Deze rechten kunnen rechtstreeks worden uitgeoefend bij het bedrijf St Hubert per e-mail op donnees.personnelles@sthubert.fr of per post op het volgende adres: 13-15 rue du Pont des Halles 94526 Rungis cedex.

Ten slotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van St Hubert raadplegen dat toegankelijk is vanaf elke pagina van onze website door te klikken op de link Privacybeleid.